torstai 17. heinäkuuta 2014

Maistuva ammatti tekee elintarvikealaa kiinnostavaksi nuorille

Maistuva ammatti -hanke sai nuoret liikkeelle ja hakemaan alan koulutuspaikkoja yhteishaussa. Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittaman hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Teija Sinisalo Ammattiliitto Prosta: ”Vetovoimaisuus on kasvanut OKM:n ammatillisen koulutuksen tilastojen valossa viimeisenä kahtena vuonna. Samansuuntaisia tuloksia saimme Taloudellisen tiedotustoimiston tutkimuksen mukaan vetovoimavertailussa vuosina 2009–2012.”

Esimerkiksi meijerialalle oli selkeästi hakijoita enemmän kuin aikaisempina vuosina. Viime keväänä kaikkia hakijoita oli kolme kertaa aloituspaikkojen verran, ensisijaisia hakijoita tuplasti aloituspaikkoihin nähden, kertoo Tomi Seppä Meijerialan Ammattilaiset ry:stä.

Kun hankkeen tavoitteena on ollut kertoa elintarvikealan ammateista mielenkiintoisina uravaihtoehtoina peruskoulun ja lukion päättäville nuorille, olemme käyttäneet kanavina erityisesti opettajia ja opoja. Olemme viestinnässä nojanneet vahvasti verkkoon ja olleet näkyvillä varsinkin yhteishaun aikaan, selvittää tiedottaja Noora Niemelä Elintarviketeollisuusliitosta.


Verkkoon tehdyistä ammattiesittelyvideoista tuli laadukkaita, ja niitä on lainattu myös muihin tilaisuuksiin, kuten Ruokatiedon järjestämään Ruokavisaan ja siten Elma-messuille. Näin olemme laajentaneet omaa näkyvyyttämme ja yhteistyötä yli hankkeen rajojen. 

Halusimme nostaa alan imagoa ja sitä kautta lisätä koulutuspaikkojen vetovoimaisuutta. Siksi pohdimme tarkasti hankkeen visuaalista ilmettä ja saimmekin yhteistyökumppanin avulla raikkaan ja puhuttelevan ilmeen, joka ei ole vanhentunut muutamassa vuodessa. Kiinnostusta hanketta kohtaan oli omien jäsentemme lisäksi muun muassa Turun Sanomilla, jonne toimittaja teki aiheesta laajan jutun, kertoo Heidi Hännikäinen Agronomiliitosta.

Maistuva ammatti -hankkeessa on ollut mukana elintarvikealan työmarkkinajärjestöt: Elintarviketeollisuusliitto (ETL) työnantajien puolelta, ylempiä toimihenkilöitä on edustanut Agronomiliitto, toimihenkilöitä Ammattiliitto Pro ja Meijerialan Ammattilaiset (MVL) ja tuotannon työntekijöitä Suomen Elintarviketyöläisten Liitto (SEL).

Yksi tavoitteista oli alan toimijoiden yhteistyön syventäminen. Se on tämän hankkeen tiimoilta toteutunut. Olemme suunnitellet ja toteuttaneet hanketta hyvässä yhteishengessä. Ohjausryhmätyöskentely on ollut aktiivista ja olemme tutustuneet eri liittojen toimintatapoihin ja löytäneet yhteisiä näkökulmia aiheisiin. Hankkeen ideana oli luoda pohja monivuotiselle yhteiselle viestintäsuunnitelmalle ja jatkamme yhdessä suunnitelmallisesti myös hankerahoituksen päätyttyä, kertoo Jaana Saaranen SEL ry:stä.

Teksti: Maija Soljanlahti, viestintäpäällikkö, Agronomiliitto ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti