torstai 13. maaliskuuta 2014

Hyvä kouluruoka – paremmat oppimistulokset!

Ammattikeittiöosaajat ry:n kouluruokadiplomimalli kannustaa ruokailutilanteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. ”Kouluruokailu on mediaseksikäs aihe, mutta usein eriskummallisella tavalla. Sen sijaan, että meillä on ikään kuin ”kansallinen lupa” valittaa kouluruoasta, voisimme keskittyä sen kehittämiseen rakentavassa hengessä. Keskimäärin suomalainen kouluruoka on hyvää ja ravitsevaa ja monen lapsen päivän ainut lämmin ateria”, muistuttaa toiminnanjohtaja Marjut Huhtala.

Suomalainen kouluruokailu hakee vertaistaan maailmalla. Päivittäin sadat tuhannet suomalaiset lapset ja nuoret nauttivat maksuttoman kouluaterian.  Useille koululaisille tämä on päivän ainut lämmin ateria. Toimivassa kouluruokailussa noudatetaan paitsi kansallisia ravitsemussuosituksia, myös kestävää ruokakulttuuria ja sujuvia käytöstapoja. Siten hyvin järjestetty kouluruokailu tukee koulun muuta opetus- ja sivistystoimintaa.

Kouluruokailu saa liian paljon asiatonta kritiikkiä. Tämän johdosta kaikki toimenpiteet kouluruokailun imagon nostattamiseksi ovat tarpeellisia.

– Maine kirkastuu, kun ruoka valmistetaan ammattiylpeydellä, kun lapset ja nuoret saadaan ymmärtämään ruokailun merkitys terveytensä ja oppimisen tukijana ja kun kunnalliset päättäjät sitoutuvat antamaan riittävästi resursseja kouluruokailun laadukkaaseen toteuttamiseen.

– Mutta enemmän kuin fraasien hokemista, tarvitsemme todellisia liikahduksia asenteissa ja ymmärrystä kouluruoan valmistusprosessista. Ammattikeittiöiden toimintatavat, valmistustekniikat ja hygienian taso ovat huippuluokkaa ja tiukallakin budjetilla hankitut raaka-aineet laadukkaita, painottaa Huhtala.

Diplomimalli testaa kouluruokailun monta ulottuvuutta

Ammattikeittiöosaajat ry on laatinut vuosien 2012–2013 aikana valtakunnallisen Kouluruokadiplomi-mallin maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittamana.

Diplomin läpäisevissä kouluissa huolehditaan kasvatuksellisesti, ravitsemuksellisesti ja ekologisesti kestävästä kouluruokailusta. Kouluruokadiplomin saadakseen koulun on täytettävä diplomihakemuksen 45-kohtaisesta kysymyspatteristosta 85 % oikein.

Diplomia ei voi hakea yksin koulun tai kunnan ruokapalvelu, vaan kysymyssarjan avulla sitoutetaan koulujen henkilöstö rehtoria myöten miettimään kouluruokailun hyviä käytänteitä. Parhaimmillaan kouluruokadiplomi synnyttää kouluissa ”joukkohengen” kouluruokailun edelleen kehittämiseksi ja poikii uusia hyviä ruokailukäytänteitä.

– Antoisinta hankkeessa on ollut huomata kuinka sitoutuneesti ja kunnianhimoisesti koulut ovat lähteneet hakemaan diplomia. Diplomin kysymyspatteristoon on suhtauduttu vakavasti ja kouluruokailuun liittyviä kehittämistoimia on jo käynnistetty. Erityisesti rehtorit ovat avainasemassa ruokailutilanteen kehittämisessä: sellainen on kouluruokailutilanne, millainen on rehtorin asenne ruokaa ja sen tekijöitä kohtaan, kiteyttää Huhtala. 

Kouluruokadiplomi -hankkeelle Vuoden Ravitsemusteko-tunnustus

Kouluruokadiplomi-käytäntö sai Vuoden 2013 Ravitsemusteko -tunnustuksen. Tunnustuksen myönsi Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) ry Valtakunnallisilla koulutuspäivillään lokakuussa. Tunnustus perusteltiin Kouluruokadiplomin tavoitteella juurruttaa kouluruokailusuositukset koulujen ruokalistoille ja yhtenäistää koulujen hyvät käytänteet ruokailutilanteessa. 

Kouluruokadiplomi.fi-sivusto

Ensimmäiset Kouluruokadiplomit olivat haettavissa helmikuussa 2013 ja tähän mennessä diplomin on ansainnut yli 80 koulua. Kouluruokadiplomia haetaan sivustolta kouluruokadiplomi.fi, josta löytyy kysymysten lisäksi taustatietoa kouluruokailusta.  Kysymyspatteristo on ruotsinnettu, samoin diplomin keskeiset hakuperiaatteet.
– Kouluruokailu on muutakin kuin vatsan täytettä. Parhaimmillaan suomalainen kouluruokailu ehkäisee nuorten ravitsemuksellista epätasa-arvoa ja opettaa noudattamaan monipuolisia ruokailutottumuksia aikuisenakin, iloitsee toiminnanjohtaja Marjut Huhtala. Työ Kouluruokadiplomin kanssa jatkuu edelleen maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana.


Lisätietoja:
Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja, Ammattikeittiöosaajat ry, marjut.huhtala@amko.fi

www.amko.fi
www.kouluruokadiplomi.fi

teksti: Marjut Huhtala (Ammattikeittiöosaajat ry) ja Saara Pietilä (mmm)
kuvat: Tomi Setälä ja Ammattikeittiöosaajat ry:n kuvapankki

1 kommentti:

 1. Tiedoksi kaikille kouluruokailusta kiinnostuneille, että Turun yliopiston lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyrissä ollaan juuri tällä hetkellä toteuttamassa yhteispohjoismaista Promeal -kouluruokailututkimusta. Tutkimus tarkastelee kouluruokailun merkitystä oppimiselle sekä oppilaille itselleen samanaikaisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Pohjoismaissahan kouluaikainen ruokailu on järjestetty eritavoin; Ruotsissa kuten Suomessa, Norjassa viedään eväät ja Islannissa järjestetty ruokailu on perheille maksullista, mutta taloudellisesti tuettua.

  Tutkimuksen kohteena on 200 vuonna 2003 syntynyttä oppilasta kustakin maasta. Tutkittavat lapset kirjoittavat eläytymiskertomuksia kouluruokakokemuksestaan, osallistuvat fokusryhmähaastatteluun, keskittymistä ja havainnointikykyä mittaavien tietokonetestien, kyselyiden ja koululounaiden kuvausten lisäksi. Suomessa ProMeal toteutetaan Turun alueen koulujen neljäsluokkalaisilla. Suomen osuudesta vastaavat tutkimusjohtaja, dosentti ja lasten ravitsemuksen asiantuntija Hanna Lagström sekä erikoistutkija, lasten ravitsemuskasvatuksen asiantuntija Sanna Talvia.

  ProMeal -tutkimus tuottaa vertailukelpoista tutkimustietoa erilaisten kouluruokailun järjestämistapojen merkityksestä koulun muulle opetus- ja sivistystoiminnalle sekä lasten itsensä tuottamaa aineistoa kouluruokailun merkityksestä terveytensä ja oppimisensa tukijana. Lisäksi aineisto mahdollistaa arvioinnin kouluruoan ravitsemuksellisesta merkityksestä osana oppilaan kokonaisravitsemusta. Tutkimuksen tuloksista raportoidaan jo tämän vuoden puolella ja jatkossa myös kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla.

  Tutkimus on osa Nordforsk-rahoitteista Education for Tomorrow-hanketta.

  Tutkimuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta www.utu.fi/promeal

  VastaaPoista