perjantai 14. maaliskuuta 2014

Lähiksestä apua julkisten keittiöiden lähiruokahankintoihin

Lähis on opas, joka auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Viime joulukuussa valmistunut opas on tarkoitettu julkisen sektorin hankintaprosessiin vaikuttaville ja niihin osallistuville.

Opas tehtiin maa- ja metsätalousministeriön lähiruokaohjelman rahoittamassa Lähiruokaa ammattikeittiöihin -hankkeessa. Oppaassa lähiruokaa käsitellään kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus huomioiden.

– Haasteellista oppaan työstämisessä olivat eri kohderyhmien näkemykset oppaan sisällöstä. Esimerkiksi se, miten lakimies tulkitsee hankintalakia ja tuotteiden kriteereitä ei aina kohdannut ruokapalveluissa toimivien ajatusmaailmaa, kertoo hankepäällikkö Sari Väänänen EkoCentriasta.

Päättäjäinfoissa lähiruoka-asiaa

Lähis-oppaan lisäksi hankkeessa järjestettiin päättäjäinfoja. Kuntaliiton kutsumissa tilaisuuksissa alueiden ruokapalveluiden edustajat, yrittäjät ja hankinta-asiantuntijat kertoivat kuntapäättäjille lähiruoka-asiaa. Kuntaliiton lakimies kertoi hankintalain mukaisista lähiruoan hankintamahdollisuuksista.

Iltapäiväinfoissa nostettiin esille paikallisen ruoan hankintaan liittyviä esteitä. Rakentavia keskusteluja käytiin ruokaketjun toimijoiden kesken: syntyi yhteistyökuvioita ja tukea lähiruoan ottamiseksi kuntastrategioihin.

– Tilaisuudet olivat tärkeitä myös Kuntaliiton osaamisen edistämiseksi. Olen varma, että Kuntaliitossa on opittu kentän ruokapalvelutoimista ja hankintamahdollisuuksista todella paljon – toivottavasti se tulee näkymään uuden hankintalain valmistelussa, Väänänen toivoo.

Yhteistyötä ja hankintafoorumeja

Kiinnostus lähiruoasta on lisääntynyt huimasti kuntien ruokapalveluissa.

– Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa tekemässämme lähiruoan käytön aluetaloudellisten vaikutusten selvityksessä suurin osa sekä ruokapalveluista että yrityksistä oli sitä mieltä, että lähiruoka tulee tulevaisuudessa lisääntymään julkisissa keittiöissä, Väänänen kertoo.

Merkittäväksi rajoitteeksi paikallisten tuotteiden hankinnassa koettiin hankintalaki.  Mikään laki ei kuitenkaan estä lähiruoan hankintaa eikä myöskään hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien ennakoivaa vuoropuhelua. Hankinnan valmisteluvaiheessa on mahdollista tehdä merkittävimmät ratkaisut. 

Syksyllä järjestettiin yhdessä Kestävät Hankinnat -hankkeen kanssa hankintafoorumi yhteishankintayksiköiden, kunnallisten liikelaitosten ja hankintarenkaiden sekä ruokapalveluiden elintarvikehankinnoista vastaaville. Työpajassa vaihdettiin kokemuksia erilaisista hankintamenettelyistä sekä työstettiin niitä eteenpäin lähi- ja luomuruoan hankinnan lisäämiseksi.

– Tämä koettiin niin tarpeelliseksi, että se saa jatkoa kevään aikana. Toiminta liittyy hankkeessa tehtävään lähiruokahankintojen neuvontamalliin, joka on vielä työn alla. Neuvontamallista tehdään ruokapalveluille ja hankintayksiköille suunnattu ohjekirjanen, joka käännetään myös ruotsiksi, Väänänen kertoo.

Hankkeessa on aktivoitu erikokoisia ja eri puolilla Suomea toimivia ruokapalveluita lähiruoan käyttäjiksi. Lisää lähiruokaa on saatu niihin julkisiin keittiöihin, joissa hankintaa on valmisteltu ja suunniteltu huolella. Onnistuneita lähiruokahankintoja tehdään myös ruokalistasuunnittelun avulla.

– Ruoan ostamisen pitäisi olla mitä yksinkertaisin asia. Ei tehdä siitä liian vaikeaa – ei lähiruoan ostamisestakaan!

Lähis-opas on saatavissa sähköisenä versiona Kuntaliiton sivuilta osoitteesta www.lahisopas.fi, josta oppaan voi myös tulostaa. Opas valmistui joulukuussa ja sen päivitysvastuu siirtyy hankkeen päätyttyä Kuntaliitolle.

Käy katsomassa videoklippejä Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään -seminaarista.

teksti: Sari Väänänen (EkoCentria) & Saara Pietilä (mmm)
kuva: Lähis-oppaan kansi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti