keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Elintarvikehankintojen vastuullisuus aiheena pohjoismaisessa seminaarissa


EU vahvisti viime syksynä uuden hankintadirektiivin, ja Suomessa hankintalain kansallinen valmistelu on käynnissä.  Vastaava kansallinen valmistelu on käynnissä muissakin Pohjoismaissa, joissa myös pohditaan keinoja lähi- ja luomuruoan lisäämiseen julkisissa ammattikeittiöissä. Haasteissa ja ongelmien ratkaisemisessa pohjoismailla on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Tästä ajatuksesta nousi idea pohjoismaisesta hankintaseminaarista.

Tärkeimmät edellytykset onnistuneelle lähiruokahankinnalle ovat strateginen päätöksenteko ja ennakoiva vuoropuhelu. Hankintaprosessissa ei todellakaan ole kyse vain tarjouspyynnöstä ja tarjouksesta vaan paljon laajemmasta kokonaisuudesta.

Kestävät Hankinnat -hankkeessa on kartutettu hankintaosaamista kahdeksassa pilotissa ympäri Suomen. Piloteissa on valmisteltu tulevia elintarvikekilpailutuksia ja järjestetty tuottajatapaamisia.

Piloteissa on arvioitu myös lähiruuan sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Aihe on vielä aika tuntematon yrittäjille, ammattikeittiöille ja hankinta-asiantuntijoille, mutta tulevaisuudessa näihin seikkoihin tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Tämä näkökulma huomioidaan jo uudistuvassa hankintalaissakin.

Pohjoismainen hankintaseminaari 23.–24.10.2014 Helsingissä

Pohjoismaisessa hankintaseminaarissa on tarkoitus vaihtaa ajatuksia vastuullisten elintarvikkeiden hankinnasta julkisissa ammattikeittiöissä ja pohtia ratkaisuja haasteisiin.

Seminaarissa esitellään eurooppalaista, pohjoismaista ja kansallista näkökulmaa hankintadirektiiviin ja kansalliseen hankintalain uudistukseen ja ympäristönäkökulmien huomioimiseen elintarvikkeiden hankintaprosessissa. Lisäksi tuodaan esille lähiruoan hankinnan aluetaloudellisista vaikutuksia ja vaihdetaan kokemuksia parhaista pohjoismaisista käytänteistä liittyen vastuullisten elintarvikkeiden hankintaan.

Kaksipäiväinen tapahtuma alkaa torstaina 23. lokakuuta iltapäivällä, jolloin on mahdollisuus tutustua ruokapalveluihin helsinkiläisessä koulussa ja eduskunnassa. Illalla tutustutaan ja vaihdetaan ajatuksia yhteisellä päivällisellä. Päivällisen yhteydessä kuullaan myös Robert Pedersonin puheenvuoro “The power of public procurement – transition to sustainable food systems”.

Perjantaina 24. lokakuuta ovat vuorossa itse seminaari ja työpajat, joissa aiheisiin perehdytään syvemmin. Ilmoittautua voi joko kaikkiin osioihin tai esimerkiksi vain seminaariin. EkoCentrian Kestävät Hankinnat -hanke järjestää tilaisuuden yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pohjoismainen hankintaseminaari on suunnattu hankinta- ja ruokapalveluasiantuntijoille, yrittäjille ja päättäjille.Seminaarin kieli on englanti.

Lisätietoa tilaisuudesta, ohjelman ja ilmoittautumislinkin löydät osoitteesta www.kestavathankinnat.fi. Tervetuloa mukaan!

Teksti: Hanne Husso, KeHa-hankkeen hankepäällikkö, EkoCentria

*Kooste seminaarista löytyy Lähiruokaohjelman blogista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti