maanantai 2. kesäkuuta 2014

Kännykkä kertoo järvikalan reitin kalastajalta kuluttajalle

Kansallinen elintarvikestrategia korostaa jäljitettävyyttä, ja hyvät jäljitettävyysjärjestelmät ovat yksi suomalaisen ruokaketjun kilpailutekijöistä. Mikkelin ammattikorkeakoulussa on kehitteillä mobiili- ja RFID-teknologiaa hyödyntävä seurantajärjestelmä, joka tallentaa järvikalan reitin kalastajalta kauppaan tai ravintolaan saakka. 

Järjestelmää kehitettiin sellaiseksi, että sen piti kertoa, mistä kalaerä on kalastettu, milloin ja kenen toimesta kalaerä on liikkunut ja milloin erä on saapunut kauppaan. Järjestelmään haluttiin liittää myös lämpötilanseuranta, jotta kalaerän lämpötilaa voitaisiin seurata kuljetusten aikana.

Jäljitettävyys tuo lisäarvoa


Seurantajärjestelmää testattiin Savonlinnan seudulla kalastaja–jalostaja–kauppa ja kalastaja–jalostaja–ravintola-ketjuissa kesästä 2013 tämän vuoden kevääseen. Palaute oli myönteistä. Järjestelmän käyttö oli testaajien mukaan helppoa ja tekniikka toimi. Testikäyttäjät arvioivat järjestelmän tuovan lisäarvoa järvikalalle ja halusivat järjestelmän jatkuvaan käyttöön.

Kehitetty seurantajärjestelmä osoittaa, että lakisääteinen jäljitettävyys toteutuu ja jopa hieman ylittyy. Tärkeämpää on kuitenkin se, että järvikalaketjun toimijat pystyvät järjestelmän avulla tuomaan esille toiminnan ja tuotteiden laadun. Jatkossa tällä voi olla vaikutusta myyntihintaan, sillä kuluttajat haluavat yhä useammin tietoja tuotteen alkuperästä. Läpinäkyvyys tuo myös uuden kilpailutekijän kaupalle ja ravintoloille.

Jatkokehityksellä tavoitellaan suuria volyymeja

Nyt testattu seurantajärjestelmä ei tarvitse erillisiä lukijalaitteita tai tietyn tyyppisiä kuljetuskontteja, vaan on helposti otettavissa käyttöön eri olosuhteissa. Lisäksi järjestelmän tuottama tieto on käytettävissä lähes reaaliaikaisesti ja tieto kulkee kuluttajalle asti.
Mikkelin ammattikorkeakoululla on suunnitelmia jatkokehitykselle: järjestelmä pitää saada toimimaan myös suurissa volyymeissa. Lisäksi kerätylle jäljitettävyystiedolle on tarkoitus rakentaa standardin mukainen tiedonhallintapalvelu.

Järvikalan seurantajärjestelmää on kuvattu hankkeen nettisivuilla www.mamk.fi/jarvikala ja blogissa. Hankkeesta on valmisteilla julkaisu, jossa järvikalan jäljitettävyyttä ja saatavuutta käsitellään myös vapaa-ajan asukkaiden tarpeet huomioiden. ”Muikun matkassa – järvikalalle jäljitettävyyttä, saatavuutta ja tekniikkaa” julkaistaan kesäkuun aikana Mamkin julkaisusarjassa. Sähköinen versio tulee osoitteeseen www.mamk.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/e_julkaisut (D-julkaisusarja).

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima “Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID-teknologiaa hyödyntäen” -hanke päättyi maaliskuun 2014 lopussa. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö sekä hankkeen toteuttajat Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen loppuraportti on luettavissa täällä.

Teksti: Teija Rautiainen, projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Kuvat: Janne Hyötyläinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti