maanantai 2. kesäkuuta 2014

Kotimaisella sianlihalla sertifioitu kansallinen laatujärjestelmä

Suomalaisten sikojen terveys on maailman kärkeä, lihasikojen lääkitys on vähäistä ja salmonellan ja muiden tarttuvien tautien esiintyminen on erittäin harvinaista. Sikojen terveydenhuollon eteen onkin tehty pitkäjänteistä, tavoitteellista työtä jo 1970-luvun alusta lähtien. Sianlihantuotanto on toiminut pilottina koko lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmien kehittämisessä.

Työn tuloksena syntyi alan vapaaehtoinen yhteinen työväline, ETU-palvelu, joka myöhemmin muutettiin sikojen terveydenhuoltorekisteri Sikavaksi. Heinäkuussa 2013 Evira hyväksyi Sikavan laatujärjestelmän kansallisen tason maaseudun kehittämislainsäädännön mukaiseksi kansalliseksi laatujärjestelmäksi. Maaliskuussa 2014 Bureau Veritas myönsi Sikavan terveydenhuoltopalveluille sertifikaatin.

Sertifiointi varmistaa sovittujen toimenpiteiden noudattamisen

Vastuullisuus, hyvät tuotantotavat ja läpinäkyvyys ovat ruokaketjun keskeisiä periaatteita ja Sikava-järjestelmän tärkeitä kulmakiviä. Sekä lihaketjun avoimuuden että terveydenhuoltotyön edelleen kehittämiseksi on Sikava-järjestelmälle rakennettu ISO 9001 standardin mukainen, sertifioitu laatujärjestelmä.

Sertifiointi edellyttää mm. eläinlääkäreiden tiloille tekemien terveydenhuoltokäyntien auditointeja eli ulkopuolisen, riippumattoman tahon tekemiä arviointeja toiminnasta. Näin varmistetaan, että sovittuja toimenpiteitä ja ohjelmaa noudatetaan. Lisäksi sisäisten auditointien avulla päästään kehittämään toimintaa ja pureutumaan tarkemmin toiminnan haasteisiin ja kehittämiskohteisiin. Järjestelmässä on menettelyt myös poikkeamatilanteille.

Ainutlaatuisesta järjestelmästä hyötyy koko lihaketju

Sikavan laatujärjestelmän avulla tuodaan esille niitä eläinten terveyteen, hyvinvointiin ja tuoteturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja, joita sikatilalla tehdään, ennen kuin siat kuljetetaan teurastamolle. Kuljetuksesta eteenpäin mm. toiminnan jäljitettävyys todennetaan ja varmennetaan yritysten omissa sertifioiduissa laatujärjestelmissä.

Laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta hyötyy koko lihaketju: alkutuotanto, lihayritys, kauppa ja kuluttaja. Tietojärjestelmän avulla on mahdollista analysoida tiloilta kertyvää tietoa ja muun muassa hallita tarttuvia tauteja entistä paremmin. Järjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa, ja se kattaa 97 prosenttia suomalaisista sikatiloista.

Hanketoimijoita sertifikaatin julkistamistilaisuudessa
Tähän saakka Sikava on ollut elinkeinon oma työkalu sikaterveydenhuollon parantamiseksi eikä sitä ei ole käytetty markkinoinnissa. Nyt laatujärjestelmästä ja sikatiloilla tehtävistä toimenpiteistä on alettu tiedottaa Lihatiedotuksen hallinnoimassa Laatuvastuu-ohjelmassa.

Sikavan kehitystyötä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Lihantuotannon alkutuotannon laatujärjestelmät Suvali3 -hankkeen koordinoinnista vastasi Lihateollisuuden tutkimuskeskus (LTK). Hankkeen toteutti LTK yhteistyössä Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n, Sikavan ja Nasevan toimihenkilöiden, Sikavan johtoryhmän sekä EnviroVetin asiantuntijan kanssa. Yritystahoina hankkeeseen osallistuivat Atria, HKScan, Snellman ja Saarioinen.

Lisätietoja: www.ett.fi, www.sikava.fi
Kati Kastinen, projektipäällikkö, Suvali3-hanke, LTK, p. 040 192 7448
Pirjo Kortesniemi, toiminnanjohtaja, ETT ry, p. 040 591 5258

Teksti: Kati Kastinen, projektipäällikkö, LTK
Kuva: Ninnu Perälä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti