maanantai 2. kesäkuuta 2014

Luonnontuotteiden laatuketju alkaa poimijoiden kotimaasta

Arktiset Aromit ry toteutti vuonna 2013 Luonnontuotteiden laatuketjun kehittäminen -hankkeen. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa tuotettiin poimijoiden perehdyttämiseen tarkoitettu thaikielinen opetusvideo ja muuta materiaalia thaiksi ja suomeksi. Aineistot hyödyttävät marja-alaa myös tulevina vuosina.

Erikoista thaikielisissä materiaaleissa on se, että osa niistä jaetaan ja esitetään jo metsämarjanpoimijoiden kotimaassa Thaimaassa ennen kuin poimijat tulevat Suomeen. Näin poimijat tietävät Suomen poimintaolosuhteet, jokamiehenoikeudet sekä maanteillä ja maastossa liikkumisen säännöt.

Thaikielisestä päivitetystä Ohjeita marjanpoimijoille -esitteestä voi opetella esimerkiksi eri marjalajit, niiden kypsymisajankohdat, laatukriteerit, kasvuympäristöt ja käsittelytavat.

Hankkeessa tuotettiin monenlaista materiaalia marjanpoimijoille.

Vuonna 2013 thaipoimijoiden kutsumisluvan metsämarjojen poimintaan sai 17 yritystä. Näille yrityksille sekä ulkoasiainministeriölle, Suomen Thaimaan suurlähetystölle ja MTK:lle toimitettiin opetusvideo, esitteitä koko alan toimijaverkostolle. Vuonna 2014 kutsumisluvan on saanut vajaa viisitoista yritystä.

Opetusvideon ja päivitettyjen aineistojen myötä poimijoiden tietämättömyydestä johtuvien virheiden odotetaan vähenevän. Edellytyksenä on se, että yritykset suhtautuvat aineistoihin vakavasti ja käyttävät niitä poimijoitten koulutustoiminnassa myös jatkossa.

Ajankohtaista aineistoa myös suomeksi

Viime vuoden aikana päivitettiin myös Marjanpoiminnan laatusäännöt ja Luomuluonnonmarjojen poimintaohjeet sekä Hyvän käytännön laatuohjeet luonnontuotteille -oppaat. Lisäksi päivitettiin yhdistyksen kotisivuilla omavalvontaohjeet, lainsäädäntöosio ja käännettiin sivuille Codex Alimentariuksen ja UN/ECE laatustandardit niistä luonnontuotteista, joille ne on laadittu.

Yritykset tilasivat materiaalia innokkaasti. Myös hankkeen omarahoituksiin saatiin tiedossa olevat ulkomaisia poimijoita kutsuvat yritykset hyvin mukaan. Tämä osoittaa yritysten tarvetta saada ajantasaista materiaalia toimintansa tueksi.

Yhteistyö viranomaisten, alan sidosryhmien, yritysten, aluekehittäjien, kouluttajien ja tiedotusvälineitten kanssa sujui hyvin. Luonnontuotealaa yhdistävän, neutraalin tahon toimintaa tarvitaan. Jatkohankkeissa on tarve turvata sekä pienten että suurten yritysten toimintamahdollisuudet ja samanlaiset mahdollisuudet sekä ulkomaisille että kotimaisille poimijoille. 

Teksti: Simo Moisio, toiminnanjohtaja, Arktiset Aromit ry
Kuva: Simo Moisio
www.arktisetaromit.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti