keskiviikko 23. huhtikuuta 2014

Maatalouden ilmasto-ohjelmasta potkua maatalouden ilmastotoimiin

Ilmastonmuutos tulee koettelemaan maataloutta erityisen ankarasti. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt muuttavat maatalouden tuotanto-olosuhteita. Maatalouden tulee sopeutua muutoksiin, jotta suomalainen ruoantuotanto säilyy ja kehittyy. Ilmastonmuutosta tulee kuitenkin myös hillitä, jotta sopeutuminen muutoksiin on vielä mahdollista.

Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen etsitään keinoja maatalouden ilmasto-ohjelman avulla. Maatalouden päästöihin vaikutetaan eri sektoreiden politiikkatoimilla, ja toimien vaikutusten tulisi olla samansuuntaisia. Ilmasto-ohjelma lisää eri sektoreiden toimien yhteensopivuutta. Ilmasto-ohjelmassa luodaan kokonaiskuva maataloudessa piilevistä mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyen. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää kehittämällä tuottavia viljelyjärjestelmiä, joissa minimoidaan päästöt suhteessa tuotettuun maitolitraan tai viljakiloon.

Maatalouden uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta voidaan myös lisätä.  Maatilojen on mahdollista lisätä uusiutuvan energian kulutusta ja korvata sillä fossiilisen energian käyttöä. Maatiloista voi tulla jopa energiaa tuottavia yksiköitä.

Maatalouden ilmasto-ohjelmassa tunnistetaan myös toimia ruoan kulutuksen ilmastovaikutusten pienentämiseksi. 

Ilmasto-ohjelma valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolla kevään ja alkukesän aikana.

Teksti: Hanna Mattila, ylitarkastaja (maa- ja metsätalousministeriö)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti