keskiviikko 12. helmikuuta 2014

Vaikuttavia keinoja maatalouden ympäristönsuojeluun


TEHO Plus - Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hanke jatkoi TEHO-hankkeen aloittaamaa työtä. Hankkeen toiminnan painopistealueena on ollut ympäristöneuvonnan kehittäminen, materiaalin tuottaminen ympäristöneuvontaa varten, tilatason kokeilutoiminta ja vedenlaadun seurannan kehittäminen.

Maatalouden ravinnekuormitukseen vaikuttaa moni tekijä. Tiloilla voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä ravinnekuormituksen vähentämiseksi, mutta myös sää ja sateet vaikuttavat paljon. Suurin osa maatalouden ravinnekuormituksesta syntyy kasvukauden ulkopuolella ja näiden sateiden on ennustettu tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään. Ravinteet tulee saada pysymään pellolla, mikä on sekä viljelijän että ympäristön etu.

Maataloudessa tulisi lisätä kasvukauden ulkopuolista kasvipeitteisyyttä, ehkäistä eroosiota ja rakentaa ojiin tulvatasanteita, jotta valumavesien virtaaminen hidastuu. Tärkeintä on kuitenkin löytää tilan tuotantosuunnan, sijainnin ja vaikutuksen kannalta merkittävät ravinnepäästöjä ehkäisevät ja luonnon monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet. Tämä tapahtuu parhaiten tilakohtaisella ympäristöneuvonnalla.

Ympäristöneuvontaa käytännössä

TEHO Plus -hanke on kokeillut ja kehittänyt ympäristöneuvontaa yhteistyötilojensa kanssa. Tuloksena on tehty ympäristöneuvonnan malli ja materiaaleja ympäristöneuvontakäyntiä varten. Malli pitää sisällään ympäristöneuvojan kartoittavan käynnin ja tilan kanssa yhteistyössä mietityn palautteen sekä toi-mintaehdotuksia. Jos tilalta löytyy tarvetta jonkun osa-alueen tarkempaan neuvontaan, sen alan neuvoja tekee tilalle syventävän neuvontakäynnin. Malliin kuuluu myös seurantakäynti noin 3-5 vuoden päästä kartoittavasta käynnistä, jolloin katsotaan, miten toimenpiteitä on toteutettu ja mitkä ovat käytännön kokemukset. Samalla voidaan asettaa uusia tavoitteita ja kehittää toimintaa entisestään. 

TEHO Plus -hanke on tuottanut kaikille ilmaista materiaalia maatilojen ympäristönsuojelun avuksi

Hankkeen nettisivuilta voi ladata kartoittavan ympäristötestin, jonka viljelijä voi täyttää muutamassa minuutissa. Se antaa tulokseksi viisi tärkeintä kehityskohtaa tilan toiminnassa. Ympäristötestin tukena toimii Maatilan ympäristökäsikirja, josta voi lukea tarkemmin eri teemoista ja testin antamista toimenpide-ehdotuksista. Käsikirjaan on koottu yksinkertaisia käytännön vinkkejä ympäristön ja tilan toiminnan kehittämiseksi. Hankkeen sivuilta löytyy myös yksinkertaisia laskureita, joilla ympäristöteemoja voi havainnollistaa myös taloudellisesta näkökulmasta. Myös muita aiheeseen liittyviä oppaita on saatavilla hankkeen nettisivuilta.

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/tehoplus

TEHO Plus -hanke, Aino Launto-Tiuttu
aino.launto-tiuttu(at)ely-keskus.fi   
 
Kuva: MMM:n kuva-arkisto

Lisäksi Vesa Harjunmaata haastateltiin vuonna 2012 hankkeen viljelijähaastattelu – verkostoon, jonka tarkoituksena on esitellä hyviä käytäntöjä maatiloilla. Haastattelun teemana oli Kaistin tilan energiasuunnitelma ja energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet. Kaikki viljelijähaastattelut löytyvät TEHO Plus -hankkeen nettisivuilta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_Plus/Viljelijahaastattelut

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti