keskiviikko 15. huhtikuuta 2015

Tiedonsaanti maailmankaupan esteistä nopeutuu ja helpottuu

Tuotteiden uudet tai muuttuvat tekniset määräykset eri maissa voivat luoda tarpeettomia esteitä ulkomaankaupalle. Niiden vähentämiseksi Maailmankauppajärjestön (WTO) jäsenvaltiot ilmoittavat järjestön tietojenvaihtojärjestelmään valmistelemistaan teknisistä määräysehdotuksista, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus maailmankauppaan.  
Click here to return to homepage 
Ilmoituksen jälkeen määräysehdotuksella on 60 päivän odotusaika. Tuona aikana määräystä ei saa saattaa voimaan, vaan WTO-jäsenkumppaneilla on mahdollisuus antaa kommenttinsa tarpeettomista esteistä kansainväliselle kaupalle. Esitetyt kommentit on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon määräyksen viimeistelyssä. 
Suomalaisten toimijoiden WTO-vastuujärjestelyt muuttuivat huhtikuun alussa teknisiä määräysehdotuksia koskevan WTO-tietopisteen siirtyessä Suomen standardoimisliitosta (SFS) työ- ja elinkeinoministeriöön. Muutoksen myötä Suomessa on jatkossa kaksi WTO-tietopistettä. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii WTO-tietopisteenä TBT-kysymysten (kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimus) ja SPS-kysymysten (Sanitary and Phytosanitary measures, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimus) osalta ja SFS WTO-tietopisteenä standardeja koskevilta osin.
Vastuujärjestelyiden ohella muuttui myös ulkomaisista määräysehdotuksista tiedottaminen. Aiemmin WTO-tietopiste on jakanut sähköpostitse määräysehdotusilmoitukset sekä ylläpitänyt tietokantaa suomalaisista määräysehdotuksista. Jatkossa kaikki toimijat voivat tarkistaa määräysehdotusten ajantasaisen tilanteen suoraan WTO:n avoimesta tietokannasta. Lisäksi toimijat voivat rekisteröityä suoraan tietokannan sähköpostijakelulistoille. Uusien tietojärjestelmien avulla voi esimerkiksi seurata tiettyä maata tai aihealuetta koskevia määräysehdotuksia. Muutoksen myötä määräysehdotuksia koskeva tiedonkulku nopeutuu ja helpottuu olennaisesti, toimijat saavat omia tarpeitaan vastaavaa tietoa juuri silloin kun sitä itse tarvitsevat.
WTO:n jäsenvaltioiden tekemien ilmoitusten seuraaminen on tärkeää, jotta voidaan riittävän aikaisessa vaiheessa havaita määräysehdotuksen mahdolliset kielteiset vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle. Ilmoituksia seuraamalla sidosryhmät voivat myös varautua tuleviin muutoksiin omilla vientimarkkinoillaan. 
Lisätietoja:
WTO-jäsenten tekemiä SPS- ja TBT-sopimuksen mukaisia määräysehdotuksia voi hakea WTO:n ylläpitämästä tietokannasta. Myös määräysehdotusten jakelulistoille liittyminen tapahtuu samoilla sivuilla. Linkki: http://spsims.wto.org/web/pages/search/notification/Search.aspx
Suomen WTO-tietopisteet ovat SPS- ja TBT-asioiden osalta TEM (http://www.tem.fi/wto_tietopiste) ja standardien osalta SFS (http://www.sfs.fi/wto-tiedotus).
Teksti: Satu Räsänen, eläinlääkintöylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti