torstai 19. syyskuuta 2013

Eläinsuojeluasiamies on mukana eläinsuojelulain uudistustyössä


Eläinsuojeluasiamies Sari Salminen aloitti
työssään MMM:ssä elokuussa.

Eläinsuojeluasiamiehen työssäni pääsen tutustumaan moniin mielenkiintoisiin eläinten hyvinvointiin liittyvien ryhmien työskentelyyn. Tällä kertaa sain kurkistaa tuoreilla silmillä ja avoimella mielellä, kuinka eläinsuojelulain kokonaisuudistus eteni ohjausryhmän kokouksessa syyskuun 13. päivänä. Osallistun ohjausryhmän työskentelyyn kokonaisuudistuksen edetessäkin.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä on ratkottavana useita laajoja asiakokonaisuuksia, ja ohjausryhmän tarkoituksena on nimenomaan keskittyä pienten yksityiskohtien sijasta näihin asioihin. Kokouksessa tuotiin eri tahojen näkemyksiä esiin, mikä on äärimmäisen tärkeää asioiden eteenpäin viemiseksi.

Lain runko on luonnosteltu

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen työryhmän kolme sihteeriä olivat tehneet hienoa työtä valmisteltuaan aikataulusuunnitelman työn etenemisestä ja runkoluonnoksen uudeksi eläinsuojelulaiksi. Nämä auttoivat hahmottamaan valmistelun tilannetta ja työn laajuutta sekä sitä, millaisia asioita tulee ohjausryhmän käsiteltäväksi jatkossa.

Puhuttiin myös tuotantoeläinten sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien käytöstä lain valmisteluun liittyvien isojen periaatteellisten asioiden käsittelyssä. Neuvottelukunnat ovat mielestäni juuri oikeita tahoja antamaan asiantuntija-apua tällaisissa kysymyksissä.

Eläinten kytkeminen tarkastelussa

Tämän kokouksen laaja-alaisena käsiteltävänä asiana oli eri eläinlajien kytkeminen ja miten siitä tulisi jatkossa säätää. Kytkyellä kuten kaulapannalla kytkemisen lisäksi kytkemisellä tarkoitetaan eläimen liikkumisen rajoittamista siten, että se ei pysty kääntymään vapaasti ympäri kuten porsimis- tai siemennyshäkissä oleva sika.

Porsimishäkin käytöstä luopumisesta on juuri elokuussa valmistunut selvitys, mutta kaikkien muiden pitomuotojen ja eläinlajien osalta tarvitaan lisää selvitystyötä ennen kuin asiasta voidaan laatia ehdotusta eläinsuojelulakiluonnokseen.

Ohjausryhmän työskentely sujui odotusteni mukaisesti hyvässä hengessä ja keskustelu käytiin juuri sopivan yleisellä tasolla. Hallituksen esityksen yksityiskohtien työstäminen jää työryhmälle, jolle se kuuluu. Mielenkiinnolla odotan neuvottelukuntien kokouksia, kun siellä keskustellaan eri eläinlajien tarpeellisista käyttäytymistarpeista lainsäädännön vaatimusten pohjaksi.

Teksti: Sari Salminen
Kuva: Kati LeppälahtiEi kommentteja:

Lähetä kommentti