maanantai 7. lokakuuta 2013

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen vaikuttaminen kulkevat käsi kädessä


Juuso Joonan isännöimällä Tyynelän tilalla tuotetaan
myös tietoa.
Ilmastonmuutos tuo tullessaan uusia haasteita ja muutoksia myös maanviljelyyn. Tyynelän tilan isäntä, agronomi Juuso Joona kirjoitti aiheesta tietokortin ILMASE-hankkeen pyynnöstä. Joona luettelee kirjoituksessaan kymmenen askelta kohti toimivampaa ja tehokkaampaa maanviljelyä, jonka avulla viljelijät voivat varautua tulevaisuuteen.

Joona korostaa, että ilmastonmuutos ja siihen varautuminen ovat vain osa vyyhtiä. Hän toteaa, että voisi yhtä hyvin nostaa esille myös muita ongelmia kuten rehevöitymisen tai monimuotoisuuden heikkenemisen. Asioita voidaan pilkkoa osiin toimenpiteiden helpottamiseksi ja ongelmakohtien paikantamiseksi, mutta tärkeintä on ottaa kokonaisuus huomioon.

- Samat keinot tepsivät moneen asiaan ja prosessit ovat yhteydessä toisiinsa. Ennen kaikkea huomio tulisi kiinnittää ongelmien perimmäisiin syihin, ei niiden oireisiin. Näin viljelystä saadaan kestävää, Joona huomauttaa.

Kaikki liittyy käytäntöön

Viljelijöiden toimet ja toiminnan tehostaminen palvelevat monenlaisia tarkoituksia eivätkä pelkästään ilmastonmuutokseen varautumista. Erityisesti kokonaisvaltaisuus, pitkäjänteisyys ja oman toiminnan arviointi ovat tärkeitä.

Maatilalla syntyneen, kasvaneen ja nykyään maanviljelijänä toimivan Joonan näkökulmasta kaikki liittyy käytäntöön. Hän onkin tehnyt tilallaan kokeiluja tuodakseen kestävyyttä, tasapainoa ja tehokkuutta viljelyyn. Joona on kehitellyt ajatuksia kollegoidensa kanssa ja järjestänyt aiheesta myös kokonaisvaltaisen tilanpidon koulutusjakson. Taustalla vaikuttaa halu auttaa maanviljelijöitä tiedon kautta.

- Yhteistyö viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden kanssa on antoisaa, toteaa Joona.

Viljelijä voi torjua ilmastonmuutosta

Hän toteaa ilmastonmuutoksen olevan osa nykykehitystä, jonka vaikutukset ovat jo nähtävissä.
- Viljelijöiden on pakko sopeutua, mutta he voivat toimia myös ratkaisijoina, Joona sanoo.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja omalla toiminnalla vaikuttaminen eivät sulje toisiaan pois. Viljelijät voivat toimillaan sitoa hiilipäästöjä maaperään, ylläpitää monimuotoisuutta ja vähentää päästöjä. Yksi keino on puskureiden luominen. Esimerkiksi maaperän hoitaminen vaikuttaa siihen, miten maa kestää erilaisia ääriolosuhteita kuten kuivuutta tai märkyyttä tai miten se kykenee sitomaan hiiltä.

Joona toivookin viljelijöiden tueksi koulutusta, ohjeistusta ja tutkimusta. Erilaiset hankkeet ja lyhyen aikavälin tutkimuksen hän näkee riittämättöminä ja kutsuu niitä lähinnä tekohengitykseksi.

Joona lähettää terveisiä myös maa- ja metsätalousministeriön suuntaan.

- Myös hallinnolla on suuri rooli, maanviljelijä sanoo. Tällä hetkellä kehitys on hienovaraista ja hän toivoisikin tulevaisuudessa näkevänsä suurempia muutoksia: panostusta pitkäjänteiseen tutkimukseen sekä politiikkaan, jolla voidaan puuttua ongelmien perimmäisiin syihin. Esimerkiksi ravinteiden kierrätystä voisi miettiä kehittämällä tuotantorakennetta tasapainoisemmaksi. Pääasia on keskittyä ongelmien aiheuttajiin ja ratkaisuihin, jotka kestävät.

Teksti: Tiina Ervasti
Kuva: Hanna Koikkalainen


Tyynelän tilan sivuilla oleva blogi ja tilan Facebook-sivut ovat avoinna keskustelulle esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä: www.tyynelantila.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti