perjantai 4. lokakuuta 2013

Luomuviikon paneelikeskustelussa toivottiin luottamusta ruuantuottajiin

Paneelikeskustelu käytiin tunnelmallisessa ravintolateltassa.
Aurinkoisella Narinkkatorilla käytiin torstaina Luomuliiton järjestämä paneelikeskustelu suoramyynnistä. Lähtökohtana oli kysymys siitä, miten keskustelijat haluaisivat kehittää elintarvikelainsäädäntöä, jotta mahdollisuudet suoramyynnille sekä luomu- ja lähiruuan tuotannolle olisivat parhaat.

Paneelissa keskustelivat kansanedustajat Touko Aalto (Vihr.), Mats Nylund (RKP), Eila Tiainen (Vas.), Reijo Hongisto (PS), Jari Leppä (Kesk.) ja Markku Eestilä (Kok.). Lisäksi mukana olivat Pirjo Korpela Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta sekä Anni-Mari Syväniemi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta. Puheenjohtajana toimi Luomuliiton Jukka Lassila. Kaikki tunnustautuivat luomu- ja lähiruuan ystäviksi.

Positiivinen luomu

Lassila avasi keskustelun pyytämällä paneelin jäseniä kertomaan, mitä luomu heille merkitsee. Yleisesti ottaen keskustelijat liittävät luomuun hyvin samanlaisia positiivisia arvoja. Esimerkiksi Leppä kutsuu luomua puhtaan suomalaisen ruuan eliitiksi. Puhtaus, kotimaisuus, terveellisyys ja lähiruoka nousevat esille lähes jokaisen vastauksissa. Eestilä toteaa myös, että lähellä tuotettuna luomun ympäristövaikutukset ovat parhaimmillaan.

- Luomuruuan läheltä ostamisen pitäisi olla helppoa, sanoo Nylund, mutta nostaa samalla esille tosiasian, ettei näin useinkaan ole.

Pientuottajien voi olla vaikeaa saada tuotteitaan marketteihin, mikä vaikeuttaa tuotteiden saattamista kuluttajien ulottuville. Panelistien mielestä tätä prosessia pitäisi pyrkiä helpottamaan jollain tavalla. Tiainen kuitenkin huomauttaa, että suurissa marketeissa luomu hukkuu usein muiden tuotteiden joukkoon esimerkiksi vihannesosastoilla.
  
Suoramyyntilakia ei tarvita

Suoramyynnillä on monia merkityksiä. Oikein käytettynä se antaa loistavat puitteet lähiruuan myynnille ja auttaa maaseutua pysymään elävänä. Onnistunut suoramyynti vaatii kuitenkin kumppanikseen tietoa. Kuluttajien täytyy tietää, missä ruokaa on tarjolla ja miten suoramyynti eroaa muusta elintarvikkeiden myynnistä, sillä tieto ohjaa kuluttajan valintoja. Joskus kuluttajat ovat myös valitettavan tietämättömiä esimerkiksi raakamaidon tai tuoretuotteiden oikeasta säilytyksestä.

- Vaikka Suomessa elintarviketurvallisuus ja laatu ovat huippuluokkaa, haasteita on paljon. Tämä vaikeuttaa alan kehitystä, sanoo Leppä.

Hän toteaa myös, että kansainvälisesti luomun tuotantoa varjostaa ongelma siitä, että tuottajilla on samat markkinat mutta eri pelisäännöt. Samojakin lakeja ja säädöksiä tulkitaan eri maissa hyvin eri tavoin, mikä aiheuttaa suuria vaihteluja jo EU-alueen sisällä.

Suomen säädösten koetaan olevan tiukkoja ja niihin on toivottu helpotuksia, jotka mahdollistaisivat tehokkaamman suoramyynnin. Paneelin jäsenistä ainakin Leppä ja Korpela ovat sitä mieltä, ettei suoramyyntiä koskevaa lakia tulisi kuitenkaan säätää. Heidän mukaansa joka asiaan ei tarvita lakeja tai säädöksiä vaan tässä asiassa vaaditaan luottamusta tuottajia kohtaan. Tuottaja on vastuussa omista tekemisistään ja tuotannostaan.

Panelistit vasemmalta oikealle: Leppä, Syväniemi, Nylund,
Hongisto, Lassila, Korpela, Eestilä, Tiainen ja Aalto.


Omaa pitää suojella

Säädösten muuttamisella voisi olla panelistien mielestä myös yllättäviä ja negatiivisia vaikutuksia. Suomalaiset laatustandardit ovat hyvin korkeat ja säädösten keventäminen saattaisi helpottaa ulkomaisten luomutuotteiden tuontia suomalaisille markkinoille. Tiukat säädökset siis myös suojelevat Suomen omaa luomutuotantoa ja ylläpitävät korkeaa laatua.

Eestilän mukaan säädösten tarkastelussa pitäisi kuitenkin olla niin joustava kuin mahdollista. Hänen mukaansa toimintaan vaadittaisiin lisää kekseliäisyyttä ja avoimuutta, millä voitaisiin lisätä luomutuotannon kustannustehokkuutta.

Vakaa kysyntä toisi mukanaan mahdollisuuden tuotannon kehittämiseen. Tuottajille pitäisi luoda olosuhteet, joissa vakaus ja pitkäjänteisyys mahdollistaisivat toiminnan parantamisen ja suoramyynnin kehittymisen.

- Julkisilla hankinnoilla voidaan luoda kysyntää, toteaa Aalto. Tällaisilla hankinnoilla on varsinkin alueellisesti suuri vaikutus.

Keskustelijat totesivat lopulta yksimielisesti, että lainsäädäntö on menossa oikeaan suuntaan. Tiedostavat ja viisaat kuluttajat ovat panelistien mielestä avainasemassa suoramyynnin menestymisessä.

- Ei luomusta tai suoramyynnistä valtavirtaa tule, mutta se kasvaa. Kuluttajat haluavat tällä hetkellä luomutuotteita ja tuottajien sekä lainsäädännön tulisi vastata kutsuun, sanoo MTK:n ruokakulttuuriasiamies Syväniemi. 

Mahdollisuuksia menestystarinoihin siis on.

Teksti ja kuvat: Tiina Ervasti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti