tiistai 22. lokakuuta 2013

Maaseudun kehittämisen ohjelmapaketti muotoutumassa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 sisältö alkaa olla kasassa. Ohjelman toteutus lykkääntyy, koska EU:n asetuksia maatalouspolitiikan uudistuksesta odotetaan vielä. Viljelijöille ohjelma tuo uusia mahdollisuuksia ympäristötyöhön.

Uutta maaseutuohjelmaa valmistellaan niin, että se voidaan toimittaa tämän vuoden puolella valtioneuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen komissiolle yhdessä kumppanuussopimuksen ja muiden rahastojen ohjelmien kanssa. Ohjelmaa ei kuitenkaan voida toimittaa komissioon ennen EU-asetusten valmistumista. Paljon yksityiskohtia on vielä pöydällä.

Maaseudun kehittämisen tulevalla ohjelmakaudella halutaan edistää biotaloutta ja tukea taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää maataloutta. Maaseudun elinkeinoja monipuolistetaan, työllisyyttä parannetaan ja maaseudun elinvoimaa lisätään.

Ohjelman sisältö on viimeistelyä vaille valmis. Toimenpiteiden toteutuminen on kuitenkin kiinni vielä lopullisista EU-asetuksista ja rahoituspäätöksistä. Ohjelmaan esitettäviä toimenpiteitä ovat:
 • koulutus
 • neuvonta
 • investoinnit
 • tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
 • maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
 • ympäristökorvaukset
 • luonnonmukainen tuotanto
 • luonnonhaittakorvaukset
 • eläinten hyvinvointi
 • yhteistyö
 • Leader

Toimenpiteet tähtäävät kuuteen ohjelmalle määriteltyyn tavoitteeseen:
 • Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät.
 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat.
 • Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat.
 • Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat.
 • Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu.
 • Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.
Kaikkien toimien on tuettava läpileikkaaviksi teemoiksi nostettuja ympäristöä, ilmastoa ja innovatiivisuutta. Kaikilla maaseutuohjelman rahoittamilla toimilla vaikutetaan siis esimerkiksi ympäristön tilan parantumiseen.

Ympäristön kannalta erityisen merkittäviä ovat viljelijöiden tekemät toimet, joita tuetaan uudistuvalla ympäristökorvausjärjestelmällä. Pinnalla olevaa lannan käsittelyä ja tehokkaampaa hyödyntämistä helpotetaan niin ympäristökorvausten kuin investointien avulla. Lisäksi neuvonnalla ja koulutuksella vaikutetaan ympäristönäkökohtien entistä parempaan huomioimiseen. 

Lisätietoja maaseutuohjelman valmistelusta: Maaseutu.fi/maaseutu2020 ja uutiskirje Liiteri

Ajatuksia maaseutuohjelman valmistelusta voi lähettää osoitteeseen ohjelma(at)mmm.fi

Teksti: Annukka Lyra
Kuva: MMM arkisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti