keskiviikko 22. tammikuuta 2014

Kestävää kulutustaLänsimainen yhteiskunta on saavuttanut pisteen, jossa meillä on varaa panostaa laatuun määrän sijasta. Tai paremminkin; meillä ei ole enää varaa olla panostamatta laatuun, tai muuten toimintamme kustannukset ylittävät sietokyvyn rajat joka suhteessa.

Näistä lähtökohdista ajateltuna ympäristöministeriön kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma (KULTU) on juuri sitä mitä viranomaisten tulee tehdä. KULTU-ohjelma edistää talouskasvua, mutta huomioi samalla luonnonvarojen kestävän käytön ja minimoi toiminnan ympäristövaikutukset. Kokeiluhankkeita on kahdeksan. 

Käytännössä hankkeiden avulla pyritään löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat mukavan, energiaviisaan asumisen, laadukkaan ruuan, jota ei haaskata sekä sujuvan liikkumisen, jonka ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäistä. Hyviä tavoitteita, joiden toteutuminen edistää suomalaisten hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteiden toteutuminen vaatii myös muiden ministeriöiden aktiivista osallistumista. Maa- ja metsätalousministeriölle yhteistyö KULTU-ohjelmassa on luontevaa jo toimenkuvamme johdosta, koska ministeriömme johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa päämääränään ihmisen ja luonnon hyvinvointi. 

Ministeriömme ’Ruokaa ja luonnonvaroja’ -slogan sisältää ajatuksen kestävän kulutuksen välttämättömyydestä, koska ruokaa tulemme aina kuluttamaan ja sen tuottamisessa luonnonvaroja täytyy käyttää siten, että niiden arvo säilyy myös tuleville sukupolville. Eli kestävän käytön periaatteen mukaisesti.

Kestävän kulutuksen ideologia on hyväksi yhteiskunnallemme ja vaatii eri tahojen yhteisen panoksen. Miten kestävän kulutuksen malli saadaan osaksi päätöksentekoa ja kansalaisten toimintaa?

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ehdottaa kattavasti eri toimijoita (mm. elinkeinoelämä, julkishallinto, järjestöt, yhdistykset, tiedeyhteisö ja oppilaitokset) koskevat toimenpiteet, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. KULTU-hankkeissa löydetyt uudet ratkaisut pyritään jalkauttamaan käytäntöön myös tiedottamisen avulla.

Esimerkiksi ilmastoystävällinen lounas on jokapäiväinen keino edistää sekä ympäristön että omaa hyvinvointia. Kulutusvalinta vain pitää tehdä joka päivä uudelleen. Auttaisiko valinnassa ympäristö- ja terveysnäkökulmien lisäksi laatutietoisuus? Jos kuluttaa vähemmän, mutta viisaammin, ei tarvitse jäädä mistään paitsi, mutta säästää sekä rahaa että luonnonvaroja.

Teksti: Minna Huttunen, elintarvikeylitarkastaja

Kuva: MMM arkisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti