maanantai 2. kesäkuuta 2014

VYR yhdistää viljaketjun

Viljaa päätyy lautaselle monenlaisissa elintarvikkeissa joko suoraan tai välillisesti. Noin puolet Suomen viljasadosta käytetään maatiloilla rehuna. Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:in tavoitteena on edistää laadukkaan raaka-aineen tuotantoa elintarvikkeeksi ja rehuksi ja parantaa kannattavuutta tuotantoketjun eri osissa. Kotimaista raaka-aineentuotantoa tarvitaan, jotta jalostavalla teollisuudella säilyvät toimintaedellytykset Suomessa.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR perustettiin yksitoista vuotta sitten yhdistämään hajanaista viljasektoria. VYR:in jäsenistössä on mukana lähes koko viljaketju viljelijöistä leipureihin ja tuotantopanosten toimittajiin. Yli 40 organisaation jäsenistö kattaa valtaosan alan toimijoista. Toiminta pohjautuu Kansalliseen viljastrategiaan.

Peruskaurasta paremmaksi

Yksi VYR:in painopisteistä on viljan ja öljykasvien tuotannon ja laadun kehittäminen sekä satotason nostaminen. VYR viljelyn kehittämistyöryhmä on laatinut opasmateriaalia laadukkaan viljan tuotantoon. Uusimpana näistä julkaistiin alkuvuonna Peruskaurasta paremmaksi -huoneentaulu.

Myös viljan hygieenisen laadun hallintaan on panostettu, koska viljan hometoksiinit ovat aiheuttaneet yllätyksiä viljelijöille viime vuosina. VYR:in rahoittaman turvallisuusseurannan avulla tutkijat pyrkivät löytämään syy-seuraussuhteita toksiinien esiintymiseen ja keinoja niiden hallintaan. VYR:in turvallisuus-työryhmässä on laadittu viljelijöille ohjeita, joiden avulla voidaan hillitä homeiden esiintymistä. 

Viikoittainen viljamarkkinoiden seuranta


VYR:in tunnetuin palvelu on viljamarkkinoiden seuranta. Kotimaan viljan hinnat ja muita markkinatietoja maailmalta julkaistaan viikoittain. Kerran kuussa ilmestyvästä Viljaviesti-uutiskirjeestä voi lukea katsaukset kotimaan, EU-alueen ja maailman vilja- ja öljykasvimarkkinoista.

Eri tiedonlähteistä koottu suomenkielinen materiaali auttaa viljelijöitä ja muita alan toimijoita arvioimaan esim. tulevan viljasadon onnistumista eri puolilla maailmaa ja sen mahdollisia vaikutuksia viljojen hintoihin.

Toimintaympäristön tarkkailu on tärkeää


VYR:in teettämät viljelijäkyselyt antavat tietoa suunnittelun pohjaksi koko ketjulle, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin. Esimerkiksi tämän vuoden helmikuussa toteutetulla kylvöaikeet-kyselyllä on saatu tietoa eri vilja- ja öljykasvien tuotantoaloista. Tarvittaessa ketjun toimijat ovat voineet viestittää viljelijöille esimerkiksi ylituotannon riskeistä.

Viime vuonna VYR:in jäsenistö laati yhtenäisen Viljapassi-lähetteen, jolla voidaan korvata erilaiset alalla käytetyt lähetteet ja kuormakirjat. Viljapassi parantaa kotimaisen viljaketjun jäljitettävyyttä ketjun eri osissa ja yhtenäinen viljalähete tuo osaltaan lisäarvoa ketjun kaikille toimijoille.

VYR:in viljelijäseminaarista Hämeenlinnassa on tullut perinteinen tapahtuma, jossa viljelijät saavat uusinta tietoa viljan tuotannosta, laadun hallinnasta ja vilja- ja öljykasvimarkkinoista.
Kaikki oppaat ja huoneentaulut sekä markkinauutiset ja muuta hyödyllistä tietoa löytyy VYR:in nettisivuilta osoitteesta www.vyr.fi.

Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) on yksi maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun hankkeista. VYR jäsenistöön kuuluu valtaosa vilja- ja öljykasvisektorin toimijoista: viljelijäjärjestöt (MTK, SLC), tuotantopanosten valmistajat ja edustajat, viljakaupan toimijat, viljaa ja öljykasveja jalostava teollisuus, jatkojalostajat, maatalouden neuvontajärjestö, tutkimuslaitokset (MTT, VTT) sekä MMM ja TEM. Vuoteen 2008 asti VYR tunnettiin nimellä Fingrain.

Teksti: Päivi Tähtinen, koordinaattori, VYR
Kuva: Jukka Virolainen

1 kommentti:

  1. Tuo tapahtuma olisikin mielenkiintoinen. Meillä on tutulla maatila, etsii sille nyt kuljetuspalvelua. Minä en itseäni ole koskaan nähnyt kokopäiväisenä maatilan emäntänä, mutta nautin seurata vierestä, minkälaista se on. https://www.tammelankoneasema.fi/kuljetuspalvelut

    VastaaPoista