tiistai 5. elokuuta 2014

LähiSopu-sopimusopas avuksi lähiruokayrittäjille

Menestyäkseen lähiruokayrittäjän on tehtävä yhteistyötä niin suurten kuin pienten kumppanien kanssa. Yhteistyön tekeminen vaatii sopimista yhteisistä käytännöistä. Uusi LähiSopu-opas auttaa sopimusten tekemisessä.

Tekemällä yhteistyötä voivat pienet lähiruokayrittäjät saada tuotteensa helpommin isojen vähittäiskauppaketjujen tai julkisten keittiöiden valikoimiin. Yhteistyössä toimien voi myös säästää koneiden ja laitteiden investoinneissa tai saada lisää vapaa-aika töitä vuorottelemalla.

Lähiruokayrittäjät ovat usein hyvin verkostoituneita ja yhteistyökykyisiä, mutta silti suuri enemmistö on sopinut yhteistyöstä toisen yrittäjän kanssa vain suullisesti. Sopimusten laadintaa ja sopimustekniikkaa pidetään yleisesti vaikeana ja erityisosaamista vaativana asiana. Huolellisesti kirjallisina sopimuksina ylläpidetyt yhteistyökuviot ovat kuitenkin pitkäikäisimpiä ja hyödyt merkittäviä.


Lähiruokaohjelman rahoittamassa LähiSopu – Sopiminen ja sopimukset lähiruokaverkostoissa -hankkeessa kehitetyn lähiruokayrittäjille tarkoitetun sopimusoppaan tavoitteena on tarjota konkreettista tukea pienyrittäjien keskinäisten sopimusten laatimiseen.

Esimerkkejä yhteistyön suunnitteluun

LähiSopu-oppaan tarkoitus on kehittää lähiruokaverkostojen sopimuskäytäntöjä. Tärkeintä olisi saada yhteistyötä tekevien pienyrittäjien arkipäivän työt, vastuut ja tilanteet yhteisesti hyväksyttyyn ja ymmärrettyyn muotoon. Näin voidaan välttää mahdolliset erimielisyystilanteet yhteistyön edetessä.

On myös tärkeää miettiä ennalta todennäköisimmät poikkeus- ja ongelmatilanteet ja varautua niihin. Sopimusosaamisessa ei ole kyse sen kummemmasta asiasta kuin yhteistyön suunnittelusta.

Opas käsittelee neljä tyypillistä sopimus- ja yhteistyötilannetta. Oppaan esimerkkitilanteita ja -sopimuksia voi soveltaa ja käyttää tukena omia sopimuksia laadittaessa. Esimerkkien avulla voi varmistaa, että tilanteen vaatimat, tärkeät osa-alueet on käyty läpi.

On selvää, että pelkkä sopimusopas ei riitä. Monessa sopimustilanteessa on syytä turvautua asiantuntijan apuun. Osaamisen lisäämisessä hyvä konsepti voisi olla hankkeessa testattu työpajakonsepti, jossa samassa tilaisuudessa kentän sopimustilanteita käsitellään sekä juridiikan että liiketoiminnan näkökulmista.

Opas julkaistaan painettuna Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisusarjassa ja löytyy myös pdf-versiona: www.lut.fi/tuotantotalouden-tiedekunta/arvoverkostojen-johtaminen/lahiruokaprojektit

Teksti: Petri Niemi, tutkijaopettaja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kuva: Marianna Laitinen

Lisätietoja:
Petri Niemi, p. 0400 153 011
Petra Pekkanen, p. 050 325 4272
etunimi.sukunimi@lut.fi

www.greencampus.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti