torstai 21. elokuuta 2014

Ruokaketjuhankkeiden haku on käynnissä

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa ruokaketjun toiminnan edistämishankkeita, joilla lisätään esimerkiksi ruokaketjun vastuullisuutta ja ruoan arvostusta. Kansallisen ruokaketjun kehittämisen hankehaku järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Hankeavustuksia voi hakea 8.9.2014 saakka.

Kansallinen ruokaketjun kehittäminen on yhdistelmä kahdesta aiemmasta kehittämisjärjestelmästä: Laatuketjusta (elintarvikeketjun kehittäminen) ja kansallisesta menekinedistämisestä (markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen).

– Yhdistämisen tavoitteena oli selkeyttää, yksinkertaistaa ja tehostaa hankehallintoa sekä toimijakentällä että viranomaistyössä, ylitarkastaja Petri Koskela maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

– Hankehakija voi nyt halutessaan yhdistää laajassa valtakunnallisessa hankkeessaan kolme osa-aluetta: kehittämisen, tiedottamisen ja menekinedistämisen, Koskela jatkaa.

Maaseutuvirasto vastaa hankehallinnoinnista

Avustuksen hakemiseen, myöntämiseen, maksatukseen ja valvontaan liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Maaseutuvirasto.

– Maaseutuvirasto on aiemmin hoitanut menekinedistämishankkeiden viranomaistehtäviä, mistä oli hyötyä uuden kokonaisuuden rakentamisessa. Esimerkiksi suuri osa teknisistä ratkaisuista oli jo olemassa, ylitarkastaja Matti Perälä Maaseutuvirastosta kertoo.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa haun painoalueet. Käynnissä olevan haun kuusi painoaluetta julkaistiin kesäkuussa.
Painoalueina ovat jäljitettävyys- ja vastuullisuusjärjestelmät; nuoret ja ruokaketju; ruoan ja ruoantekijöiden arvostaminen; kuluttajien vastuulliset ruokavalinnat; elintarvikealan kansainvälistyminen; luomu; lähiruoka ja lisäksi avustetaan vilja- ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanketta.
– Painoalueiden alle mahtuu monenlaisia hankkeita. Odotamme selkeitä hakemuksia, joissa hankkeen ideasta saa hyvin kiinni. Myös hakemuslomakkeiden rakenteessa on pyritty ohjaamaan selkeyteen, Perälä kertoo.

Hakemusten läpikäynnin jälkeen Maaseutuvirasto laatii ruokaketjun kehittämisen määrärahan käyttösuunnitelman, joka sisältää ehdotuksen rahoitettavista hankkeista. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy käyttösuunnitelman.

– Päätökset pyritään antamaan tämän vuoden aikana. Ensimmäiset avustukset hyväksytyille hankkeille voitaneen maksaa tammikuun 2015 aikana, Perälä arvioi.

Maaseutuviraston hakusivu
Maaseutuviraston tiedote 13.8.2014
www.mmm.fi/ruoka
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.8.2014

Myös EU-osarahoitteisten maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien vuoden 2015 ensimmäinen hakukierros on käynnissä. Hakuaika on 1.6.–30.9.2014. >>Lisätietoa

Teksti: Saara Pietilä, tiedottaja, maa- ja metsätalousministeriö
Kuva: MMM:n kuva-arkisto


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti