perjantai 14. maaliskuuta 2014

Hankintaosaamista kestäviin elintarvikehankintoihin

Hankintaosaaminen on avainasemassa lähi- ja luomuruoan käytön lisäämiseen julkisissa ammattikeittiöissä. Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittamassa Kestävät Hankinnat -hankkeessa keskitytään siihen, että julkisissa ruokapalveluissa osattaisiin hankkia elintarvikkeita kestävästi.

Kestävistä elintarvikehankinnoista saadaan ammattikeittiöissä tehtyä luonnonmukaista, kasvispohjaista ja sesonginmukaista ruokaa. Kestävistä hankinnoista voidaan puhua myös vastuullisina valintoina.

Hankkeen kahdeksassa muutospilotissa rakennetaan toimintamalleja ja käytänteitä kestävän elintarvikehankinnan onnistumiseksi.

– Pilotit edustavat erilaisia julkisen ammattikeittiön organisaatioita ja hankintayksiköitä. Pilotit kuulevat kokemuksia ja saavat toimintamalleja myös toisiltaan, kertoo hankepäällikkö Hanne Husso EkoCentriasta.

Kestävät elintarvikehankinnat edellyttävät strategista päätöksentekoa

Kuntien strategiset linjaukset määrittelevät sen, mitä elintarvikkeita kuntiin ostetaan. Lähi- ja luomuruoan hankinta julkiseen ammattikeittiöön alkaa kunnan tahtotilasta ja strategisista päätöksistä.
Hankkeen aikana pilotteja on autettu strategiatyössä.  Siinä on huomattu, kuinka tärkeää on tuoda esille lähi- ja luomuruoan käytön tuomat aluetaloudelliset hyödyt, ruokaturvallisuus ja huoltovarmuus.

Esimerkiksi Meri-Lapin alueella ja Pohjois-Karjalassa on tehty vetoomukset paikallisten raaka-aineiden käytön puolesta. Kuntien ja kuntayhtymien strategioihin ja hankintaohjeisiin halutaan kirjaus paikallisten tuottajien raaka-aineiden käytön lisäämisestä alueen ruokapalveluissa. – Vetoomuksissa esitettiin myös, että alueen elintarviketuotantoa on tuettava asetettujen tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi, Husso kertoo.

Ennakoiva vuoropuhelu tärkeä osa hankintaprosessia

Hankinnan tärkein vaihe on sen valmistelu.

– Hankintaosaamisessa ja sen kehittämisessä haastavinta on ollut se, että hankinta ymmärretään usein liian suppeasti. Kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta kuin pelkkä tarjouspyyntö ja siihen vastaaminen, Husso sanoo.

Valmisteluvaiheessa kannattaa käydä ennakoivaa vuoropuhelua tuottajien, ammattikeittiön edustajien, hankintaorganisaation ja kuntapäättäjien kanssa. Yhdessä pohtimalla kannattaa määritellä se, mitä oikeastaan halutaan ostaa, pohtia tuotteiden laadullisia kriteerejä sekä ideoida uusia, ammattikeittiöille sopivia tuotteita.

– Haasteena on löytää taho tai henkilö, joka koordinoisi tätä ennakoivaa vuoropuhelua. Parhaita kokemuksia on alueilta, joilla toimijoiden välistä vuoropuhelua ylläpitää ns. hankinta-asiamies tai koordinaattori, joka tuntee alueensa toimijat ja kutsuu heidät koolle ja huolehtii prosessin etenemisestä, toteaa Husso.

Ennakoivan vuoropuhelun ”hedelmät” eli asian konkretisoituminen onnistuneeksi kestäväksi hankinnaksi vie aikaa, koska asiat tapahtuvat pienin askelin. Haasteena on myös strategisten päätösten jalkautuminen käytäntöön, tuotteiden ja raaka-aineiden riittävyys. Onnistuminen vaatii yhteistyötä.

Esimerkiksi Naantalin pilotissa ruokapalvelut kehittivät yhteistyössä tuottajien kanssa omiin tarpeisiinsa sopivan sesonginmukaisen kalapihvin. Saman pöydän ääressä pohdittiin tuotteen laatuvaatimuksia, raaka-aineita, toimituksia ja pakkausta. Ruokapalveluiden asiakkaille valittiin testattavaksi muutamia vaihtoehtoja, joista valittiin paras tuote.

Yksi lähi- ja luomuruokahankintojen haaste on löytää tarvittava volyymi paikallisia tuotteita. Ennakoivan vuoropuhelun ansiosta Meri-Lapin alueella löydettiin 15 lähituottajaa, jotka olivat kiinnostuneita tarjoamaan tuotteitaan julkiselle sektorille.

Ympäristönäkökulmat merkittävässä asemassa tulevaisuuden hankinnoissa

EU:n ja Suomen kansallisen hankintadirektiivin uudistuessa julkisissa hankinnoissa voidaan huomioida myös ympäristöön perustuvat ja sosiaaliset kriteerit. KeHa-hankkeessa toteutetaan yhteistyössä MTT:n kanssa elinkaarianalyysejä pilotoitavista tuotteista. Tavoitteena on selvittää, kuinka kestävyyden määreitä voitaisiin tulevaisuudessa sisällyttää hankintakriteereihin. Tuloksia saadaan kesällä 2014.

– Ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa on vielä alkutekijöissään Suomessa. Siksi onkin tärkeää, että KeHa-hankkeessa asiaa tuodaan esille piloteissa, toteaa Husso.
KeHan piloteista Espoo Cateringissa toteutettiin keväällä 2013 kilpailutus, jossa kriteerinä oli myös jäljitettävyys. Vinkkejä ympäristökriteerien hyödyntämisestä saatiin Örebrosta Ruotsista, jossa elintarvikehankintoja toteutetaan ilmastoystävällisyyden näkökulmasta. Siellä puhutaan termeistä ”klimatmat” ja ”Smartare Mat”.

KeHassa on tehty yhteistyötä EkoCentrian Portaat Luomuun -ohjelman ja Lähiruokaa ammattikeittiöihin -hankkeen kanssa. Viime vuonna julkaistua Lähis lähiruoan hankintaopasta hyödynnetään mm. valmennustilaisuuksissa. Myös yhteistyössä järjestettävissä hankintafoorumeissa kerätään valtakunnallisia hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kaikkien hyödynnettäväksi.
Lisätietoa www.kestavathankinnat.fi ja EkoCentrian Facebookista.

teksti: Hanne Husso (EkoCentria) & Saara Pietilä (mmm)
kuva:  KeHa-hanke

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti